Posted by admin On Styczeń - 27 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe

Są to urządzenia którymi wolno obrabiać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie funkcjonują na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa podkreśla. Jest to technika polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Zaliczana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w wypadku obróbki skrawaniem. Polega ona na ścinaniu drobnych części w skutku czego powstają tak zwane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia materiału przez wyładowania elektryczne. Podstawowym narzędziem do takiego postępowania są elektrody. Jest to detal urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują również w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub też lampy elektronowe. Do zwykle spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej zaliczane są obróbki impulsowe oraz elektroiskrowe. Sprzeczności pomiędzy nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Nadrzędną zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki nieomalże że każdego towaru przewodzącego prąd.

Related Posts

Comments are closed.