Posted by admin On Maj - 14 - 2015 Komentowanie nie jest możliwe

Rzeczpospolita Polska dopiero raczkuje na arenie wynalazków. Dla porównana w Stanach Zjednoczony co roku informowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie przedsiębiorcom jak ważne dla stworzonego przez nas państwa jest zgłaszanie patentów. Co to w ogóle jest patent? Dla jednostki gospodarczej to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to kolejne miejsca pracy. Gorąco zapraszamy – Projekty inwestycyjne Lublin. Na co można ofiarować dotacje unijne? Na przykład na pokrycie wydatków zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego lub też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeżeli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie też być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość mnóstwo. Między innymi: tłumaczenie pism, wydatki spraw sądowych. Ważnym argumentem na plus jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wskazanych terminów i konkursów. Jedna korporacja może zgłaszać kilka wniosków o patentowe dotacje. Optymalna suma dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Minimalna 2 tysiące.

Related Posts

Comments are closed.